Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej www.majors.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Magdaleną Świderską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAJORS Magdalena Świderska oraz osób przez nią upoważnionych do kontaktu z Klientami (zwanym dalej „Sprzedawcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

 1. „Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;
 2. „Sprzedawca” - należy przez to rozumieć Magdalenę Świderską, prowadzącą działalność gospodarczą pod MAJORS Magdalena Świderska, z siedzibą przy ul. Radzikowskiego 59/7, 31-315 Kraków, NIP 8733099903, REGON 121283837 widniejącego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. „Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem www.majors.pl;
 4. „Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem www.majors.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, czy też w celu subskrypcji Newslettera;
 5. „Konto indywidualne” - panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;
 6. „Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
 7. „Rejestracja konta” – należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania Klienta w Sklepie internetowym w celu utworzenia Konta indywidualnego za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, hasło;
 8. „Logowanie do Konta indywidualnego” – należy przez to rozumieć formularz służący do zalogowania Klienta do Konta indywidualnego w Sklepie internetowym – po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji - poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło;
 9. „Usługi” – oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera lub zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta indywidualnego;
 10. „Newsletter” – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym;

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu ze Sprzedawcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwa wprowadzone poprzez stronę Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz w procesie Rejestracji konta; prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych, gdzie znaleźć informacje o wykorzystywanych podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze strony Sklepu internetowego, zasady zgłaszania reklamacji.
 3. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.
 4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.

§ 3. Dane osobowe

 1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
 4. Na stronie Sklepu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
 5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
  • Dane Tożsamości, obejmujące [imiona, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, data urodzenia, płeć]
  • Dane Kontaktowe, obejmujące [adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu]
  • Dane Transakcyjne, obejmujące [przeprowadzone transakcje i płatności]
  • Dane Techniczne, obejmujące [adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony]
  • Dane Konta, obejmujące [nazwę użytkownika i hasło, historia transakcji]
  • Dane Użytkowania, [informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają]
  • Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące [Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji].
 6. W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszego Sklepu internetowego, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz dzienniki logowania i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie naszego Sklepu internetowego.

§ 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.
 2. Cel/czynność przetwarzaniaTyp danych osobowychPodstawa przetwarzania
  Stworzenie konta klientaDane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Realizacja zamówieniaDane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Powiadomienie o dostępności produktuDane KontaktowePodjęcie działań przed zawarciem umowy
  Umożliwienie subskrypcji NewsletteraDane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
  Zarządzanie płatnościami
  Egzekwowanie potencjalnych roszczeń
  Dane TożsamościWykonanie umowy
  Uzasadniony interes administratora (egzekwowanie przysługujących nam roszczeń)
  Zarządzanie relacjami z Klientem:
  a) Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach
  b) Prośba o ocenę lub wypełnienie ankiety
  Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Wykonanie umowy
  Ciążący na nas obowiązek prawny
  Uzasadniony interes administratora (posiadanie aktualnych danych oraz analiza w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług)
  Umożliwienie Państwu wzięcia udziału w konkursie bądź uzupełnienia ankietyDane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Użytkowania
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Wykonanie umowy
  Uzasadniony interes administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług)
  Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sprzedawcy oraz jego Sklepowi internetowemu (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Techniczne
  Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)
  Ciążący na nas obowiązek prawny
  Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony Sklepu internetowego oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowychDane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Użytkowania
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Dane Techniczne
  Uzasadniony interes Administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych)
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień.
 4. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profili preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

§ 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

 1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim:
 2. a) wewnętrznym osobom trzecim, takim jak pracownicy, w których kompetencji leży kontakt z Klientem w sprawie złożonych zamówień oraz realizacja zamówień, czyli wysyłka paczek;

  b) zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy kurierskie, marketingowe, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dotpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
 4. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
 5. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:
 6. c) przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,

  d) stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej, lub

  e) podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co wymaga od nich zapewnienie podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej.

§ 6. Bezpieczeństwo danych

 1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy oraz są oni zobowiązani do poufności.
 2. Sprzedawca przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

§ 7. Czas przetwarzania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.
 4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

§ 8. Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

 1. Klient w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: sklep@majors.pl
 2. Zwracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w zakładce „Kontakt”.
 3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.
 4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.
 5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Sprzedawca może obciążyć Klienta rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.
 7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Sprzedawca może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
 8. Użytkownik, którego danymi osobowymi Przedsiębiorstwo administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:
 9. a) swojego zwykłego pobytu,

  b) swojego miejsca pracy,

  c) miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO.

  Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

 1. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Info”.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: sklep@majors.pl lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Info”.

Przygotowane przez: http://dkradcaprawny.pl